Proběhlé akce Otázky a odpovědi

Hrádek u Znojma

září 2022

A jakou zpětnou vazbu měl otec Sobotka?

Přeji krásný a požehnaný den. Ještě jednou bych chtěl moc poděkovat hlavně Vám za nabídku a zprostředkování celé akce ale i celému týmu za společenství a odvedenou práci. Někteří z pomocníků se mě ptali, kde jsem sehnal takový úžasný tým, když jsem jim řekl, že jste se sami nabídli a přijeli pomoci, tak jim to připadalo jako pohádka. Udělalo se spousty práce, ale nejen to, už síla společenství mladých lidí, které tady v tomto prostředí není, bylo ohromné svědectví a povzbuzení pro ty, co vás viděli - že i jejich práce má smysl a že je důležité, snažit se v dobrých věcech a úmyslech vytrvat, i když je to někdy těžké. Tvořili jste dobrou partu. Práci se nikdo nevyhýbal, ať byla jakákoliv a jakkoliv náročná, naopak, když někdo něco dokončil, hned se ptal co má dělat dál. Vše bylo i závislé na počasí, byl jsem rád, že jsem měl v zásobě další činnosti a mohl vás všechny tak naplno využít. Je ohromný rozdíl, když někdo dělá něco sám a dlouhodobě nebo parta lidí, která má práci za chvilku a ještě je to pro ně zábava. Pan Novák, který zde pomáhal byl přímo nadšen a měl také ohromnou radost ze zkušenosti, kterou s vámi udělal. Členové byli samostatní, soběstační (každý měl pracovní rukavice, vlastní jídlo) i skromní, dokázali jste přijmout i náročnější podmínky: málo teplé vody, někteří se museli umývat již studenou, spaní na podlaze, ... Nikdo na nic nereptal. Byl jsem nadšený a vážím si každého z vás kdo jste přijeli a věnovali kus svého času, kterým každý disponujeme právě zde, na místě, kde jste téměř všichni byli poprvé a ještě ho věnovali ne zábavě, ale práci. Ať Bůh žehná výborné myšlence a všem těm, kteří se budou na tomto bohulibém díle podílet. S díky za všechny farníky, které mám v duchovní správě žehná P. Sobotka